Zing Công nghệ - Cận cạnh cục sạc 99.000 đồng bán ở vỉa hè ở Sài Gòn